tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
pants that become shorts
I unzipped my shpantz and made them into shorts.
viết bởi Shoppy 26 Tháng năm, 2004