tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
what you say to someone to wake them up. When you wake someone up you say "hey" then "shpartan."
(when you wake up. say to someone) "Hey shpartan"
viết bởi Aaron Kim 20 Tháng bảy, 2006