tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
You don't know what is shpeki?! Shpeki is a famous IRC guy, who pretends to play Warcraft, but unfortunately is just a common noob... :/
irc nick: shpeki^poten
viết bởi GaysToHell orga 09 Tháng tư, 2005