tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
your welcome
You're shpelcome.
viết bởi selkie grrl 07 Tháng mười một, 2011