tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
telling someone to be the most quiet they can be.
Shph! You're loud. Be the most quiet you can be.
viết bởi Tenyshahh 01 Tháng mười, 2003