tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A person who loses there virginity in preschool.
That guy says hes a shpin, I dont believe him.

I bet that fat goth girl is a shpin.
viết bởi lath 18 Tháng năm, 2006