tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
spit, drool, or morning breath that smells like shit
"Oh my god, dont kiss me you got shpit mouth"
viết bởi rockergoddess 13 Tháng hai, 2008