Top Definition
the travel of one's shpit off a balcony in a shpiral pattern that continues in a double-helix-shaped pathway towards the ground.
"Guy1: Hey man! Did you see that?"
"Guy2: Yeah dude, did your spit travel in a spiral pattern?"
Guy1: Wow..a shpittle shpiral"

Other Examples:

"Shpittle Shpiral Competition (proper noun)- a weekly competition, typically sponsored at one's apartment between roommates, to cause one's spit to travel in aesthetic patterns off one's balcony.
viết bởi R0BvT 27 Tháng một, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×