tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The noise when Sprite goes down your throat. Don't you Obey your Thirst?
Thirst: Shpladang!

Kid: I will obey my thirst.... uuuuuhhhhh...
viết bởi Rath Illuser 10 Tháng chín, 2004