tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the sound heard when cum hits the window
Shplat went my cum on the window
viết bởi THe Shplatmiester 29 Tháng chín, 2003

Words related to shplat

fart shart shat shplart splooge splooging