Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:
 
1.
the sound heard when cum hits the window
Shplat went my cum on the window
viết bởi THe Shplatmiester 29 Tháng chín, 2003
3 4

Words related to shplat:

fart shart shat shplart splooge splooging