tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a verb referring to the act of smoking marijuana.
Dude are you trying to shpleeb after this?
After we shpleebed I got the super munchies.
viết bởi DaShpleebinGerbla 12 Tháng năm, 2010