tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
-A funny combination of a Jewish/New York accent and the word spliff
-mostly used by teens.
1: hey, u wanna go smoke a shpliff after school?
2: yeah yo, bet!
3: ight, hit me up bro.
viết bởi saucyman 11 Tháng mười hai, 2010