tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
a hot mama that likes to put out

i.e. a hot whore
daaang that chick's a total shplink
viết bởi pimp daddy whore 14 Tháng ba, 2005