tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
the result of yiffing
the detectives found shploimies inside the animal costume after a freak orgy.
viết bởi shanequa 09 Tháng tám, 2004