tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
Having shpooed
I shpoo on you.;
Go away, we're shpooing.
viết bởi You'vejustbeenshpooed! 25 Tháng tám, 2010