tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Male semen. White sauce
I shpunkt all over the bed
viết bởi Johnny Black Back 13 Tháng mười hai, 2007

Words related to shpunkt

facial sauce semen shpunkter wet