tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The word spy used by Sean Connery
I'm a Shpy.
viết bởi Jeffyjimboob 02 Tháng sáu, 2010