tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A Lesbian
The two shrub scouts munched on each
others snatch
viết bởi ddcrabo 14 Tháng mười, 2003