tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
The two shrub scouts munched on each
others snatch
viết bởi ddcrabo 14 Tháng mười, 2003