tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The shrivelling or deformation of a body extremity
That water was so cold it has shrunkled my winky
viết bởi jon ronson 29 Tháng bảy, 2006