tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
Unnecessarily caustic
Don't be Shubho
viết bởi subhomoy 03 Tháng hai, 2010