tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
to expel ejaculate, or to have one's ejaculate expelled by another
Shuck choad me lady?
viết bởi Vitamin J 12 Tháng mười, 2003