tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
shut up; shut your trap; shut your mouth
The Redskin fan told the Cowboy fan, "shut your door," when the Cowboys made the interception.
viết bởi GatorCav 18 Tháng mười một, 2013