tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
shut up; shut your mouth
"I'm not talking to you mate, shut your fucking cock."

"I'm trying to make a serious point here, shut your cock."
viết bởi The Shack 26 Tháng tám, 2004