tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
shut the fuck up but in a nicer way that wont get you in trouble
Arelene: Hi jon how are you

Jon: yo Oh My fucking goodness shut your dick box!!!!!!
viết bởi Karc30 05 Tháng sáu, 2009