tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
another way of saying "no way" or "yeah right"
girl 1:i just won $500

girl 2:shut your face down

girl1:no really,i did

girl 2:thats awesome
viết bởi the nikster 30 Tháng ba, 2010