tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
to tell some one to shut up or be quiet.
Shut your gob Allison! i can hear your voice from my room.
viết bởi freakin 29 Tháng mười hai, 2007