tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A humorous way to tell someone to shut up, first used by a certain teacher at Clayton High School.
Mr. P: "SHUT! YOUR! NOISE!"
Everyone else shuts up, laughing quietly.
viết bởi TheLostDude 03 Tháng mười hai, 2004