tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Purportedly, intended to be a clever way of saying something along the lines of "shut up" or "be quiet."
(Class talking)

Mr. Knabb: Shut your pie face!
viết bởi El Swiz 03 Tháng ba, 2010