tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A gun used to shut people up.
I used the shutgun on that guy.
viết bởi kidk 26 Tháng tám, 2008

Words related to shutgun

gun shotgun shut su up