tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
1. a command, to be quiet
Shutyerfukk you mother-sukka
viết bởi Revm7r 27 Tháng hai, 2003