tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
What happens when you're name is Kevin.
Kevin! Don't shwang yer dang! SHAITH!
viết bởi The Shwanger 07 Tháng mười hai, 2004