Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
8.
Its not shy town!!! it isnt a place in chicago! it is chicago!!!!!!!!! and its not shy town, its CHI TOWN!!!!!
CHI TOWN not shy town people!! you know ur not from the chi is you spell it shy town.
viết bởi Nodi 24 Tháng sáu, 2006
164 500