Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:
 
1.
Alternate word for bangin, decent, da truth etc
Yo her prom dress was sickning!
viết bởi D Nyce 17 Tháng một, 2004
15 4
 
2.
Another word for P.H.A.T!
Those new Jordan's are sickning!
viết bởi anonymous 01 Tháng tám, 2003
9 1