Top Definition
a word describing the most disgusting person, word, saying, or action.
person #1: (Sneeze dramatically without covering mouth)

person #2: cover your mouth, you sickening sicko! Jeez! this is why swine flu is spreading, because of sickening sickos, like you, who don't cover their mouths when they f*@#ing sneeze!

person #1: (guiltyly) sorry.
viết bởi codenamejester 16 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×