tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
the sickest one of all.
"Oh man, I'm so sick."

"Geez, I'm way more sick than you are, I'm the sickerest."
viết bởi batman1.7 02 Tháng tư, 2009

Words related to sickerest

coughing lethargic sick sneezing tired