tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
2.
Another word for P.H.A.T!
Those new Jordan's are sickning!
viết bởi Anonymous 01 Tháng tám, 2003
 
1.
Alternate word for bangin, decent, da truth etc
Yo her prom dress was sickning!
viết bởi D Nyce 17 Tháng một, 2004