tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
When you fuck a girl and make her sleep on the couch.
I gave that bitch the side dumper last night.
viết bởi sheeeeeeve 07 Tháng một, 2011