tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
someone who does not pass the halfway point on asylum
"wtf is harrold doing, is he afk?" "no, he's just a sidehard"
viết bởi phizfrail 11 Tháng mười, 2011