tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
love handles, muffin tops, morbidly huge side rolls.
That chick has mad sidejunk.
viết bởi Stephani1233 07 Tháng tư, 2010