tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
meaning calm down when talking to a female or a guy that acts gay.
girl: "WHAT MOM!? I'M ON THE PHONE!"
guy: "damn girl, simmer them nipples."
viết bởi express2012 08 Tháng ba, 2010