tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To become a simpleton due to lack of sleep.
What? Oh. Ok. I got it now. Sorry, I'm simpt. Rave last night.
viết bởi Cryanth 16 Tháng bảy, 2004