tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a noob.
fwyb: we need a hv, want me to invite sindrow

EVERYONE: helllll naw.
viết bởi fwyb 24 Tháng mười một, 2013