Top Definition
singe v. –tr. singed, singe·ing, sing·es. 1. To burn superficially; scorch. 2. To burn off the feathers or bristles of (a carcass of a bird or an animal) by subjecting briefly to flame. See Synonyms at burn1. 3. To burn the ends of (hair, for example). 4. To burn the nap from (cloth) in manufacturing. n. A slight or surface burn; a scorch.
I got singed in a blaze.
viết bởi KawaiiAnime 26 Tháng mười một, 2003
To destroy, normally an opponent. Commonly used by wankstas.
Yo, foo' I so singed he arse!
viết bởi Oddzeh 12 Tháng chín, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×