tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Orgasim from someone in the Singleton family
That was the best Singleton orgasim ever.
viết bởi J. Singleton 13 Tháng tư, 2005