tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
The act of taking a shit.
I'll be right back, I've got to go sink a steamer.
viết bởi muff diving fan club president 11 Tháng sáu, 2006