tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The son of a man that make a hell of alot of sinkers
hey sinker boy what you doing sinker boy
viết bởi OGP 27 Tháng tám, 2003