tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when a man punches a vagina with extreme vigor
grant sir dodson'd emily
viết bởi Ryan Cypher 21 Tháng chín, 2005