tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
the restroom. Used when going to take a crap.
"Ya'll, I'll be in the situation room if ya need me!"
viết bởi LuckyNumber7 26 Tháng tư, 2006