tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
29.
Plural form of Skeet
He skat on me last night
viết bởi white boy 09 Tháng ba, 2004