tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a whore in the fifth degree of whoreishness.
you are a fucking skechbag!!!
viết bởi The Canadian 07 Tháng mười một, 2003